Koninklijkhuis wil over op zonnepanelen maar mag niet

Sinds jaar en dag probeert de overheid duurzame energieopwekking te bevorderen. Jaarlijks bestaat de subsidiepot al tientallen miljoenen euro’s en investeren energieleveranciers en bedrijven in grote windmolenparken. Alles teneinde de afgesproken klimaatdoelstellingen, uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Ook de Koninklijke familie wil graag haar verantwoordelijkheid nemen en steentje bijdrage aan een duurzamere wereld. De Koning geeft namelijk aan zonnepanelen te willen plaatsen op paleis Huis ten Bosch. Echter wordt de Koning tegengewerkt door de regelgeving zo zegt energieleveranciers website www.goedkoopsteenergieleverancier.org. Volgens de wet mogen namelijk geen wijzigingen worden aangebracht aan het uiterlijk van rijksmonumenten. Zonnepanelen veranderen, hoe miniem ook, het aangezicht van het paleis.

Hele verbouwing kost ruim 60 miljoen euro

Aannemer J.P. van Eesteren neemt de gehele verbouwing van paleis Huis ten Bosch voor zijn rekening. De looptijd van het gehele traject is circa 2 jaar. Eind 2019 moeten de verbouwingen zijn afgerond. Het kostenplaatje van de gehele renovatie bedraagt een slordige 60 miljoen euro. Het gaat hierbij inclusief sloopwerk, zoals het verwijderen van leidingen, toiletten, badkamers, plafonds, muren en tevens renovatie aan binnen- en buitengevels en daken. Aan het begin van 2017 is zij gestart met het aanleggen van klimaat-, water- en elektra installaties, maar ook verschillende liften en de centrale keuken. Of de zonnepanelen er ook nog komen is nog niet duidelijk, maar de Koning is niet voornemens de strijd op te geven.

Bemoeilijken zonnepanelen niet iets nieuws

Koning Willem-Alexander wenst graag zonnepanelen, maar hij is niet de eerste van de Koninklijke familie die zich hiervoor hard maakt. Ook zijn moeder Prinses Beatrix wilde al in 2011 graag zonnepanelen/ zonnecollectoren, maar liep tegen een enorme papierwinkel en regelgeving aan waardoor dit toentertijd geen doorgang had. Overigens wordt de Koning gesteund door Amsterdam Energie die aangeeft dat de wetgeving voor monumentale panden in 2014 reeds is versoepeld.