Zakelijke Zonnepanelen: Overzicht van Subsidies en Fiscale Regelingen voor 2024

Als ondernemer kunt u profiteren van diverse subsidies om uw investering in zonnepanelen te ondersteunen. Omdat deze regelingen jaarlijks kunnen veranderen, zetten wij voor u de belangrijkste subsidies en de nieuwste wijzigingen voor 2024 op een rij.

  1. Verschil tussen Klein- en Grootverbruikers

Het recht op bepaalde subsidies hangt af van uw verbruikscategorie. Dit onderscheid is belangrijk om te bepalen op welke subsidies en fiscale voordelen u aanspraak kunt maken:

  • Kleinverbruikers: Hebben een aansluiting tot 3×80 Ampère en krijgen net als particulieren één rekening van hun energieleverancier.
  • Grootverbruikers: Beschikken over een aansluiting groter dan 3×80 Ampère (vanaf ongeveer 100.000 kWh), met aparte rekeningen voor netbeheerkosten en energielevering.

We kijken in dit artikel alleen naar de subsidies voor grootverbruikers. Kleinverbruikers komen in een ander artikel aan bod.

  1. Subsidies voor Grootzakelijke Zonnepanelen

In 2024 is er één subsidieregeling voor zakelijke grootverbruikers, de SDE++.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is een exploitatiesubsidie die bedoeld is om de financiële last van projecten die meer kosten dan ze opleveren, te compenseren. U ontvangt een vergoeding voor het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs per kWh. Deze subsidie is van kracht voor een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van diverse factoren zoals de omvang van de installatie, de kostprijs, en de huidige energieprijzen.

Ondernemers kunnen dit jaar opnieuw de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. In de aanvraagronde 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Ook komen er enkele technieken bij om dat te doen.

Bedrijven en non-profitorganisaties kunnen de SDE++ dit jaar vanaf 10 september aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 10 oktober sluit de aanvraagronde weer. Als ondernemers het volledige budget aanvragen en alle projecten realiseren, dan levert dit naar verwachting een CO2-besparing op van ongeveer 4,7 megaton in 2030.

Sunergetic biedt advies en ondersteuning bij het aanleveren van de benodigde documenten en het formuleren van een effectieve aanvraagstrategie. Dit is vooral belangrijk in 2024 gezien de huidige uitdagingen, zoals netcongestie, om de kans op toekenning van uw SDE++ subsidie te maximaliseren.