Zonnepanelen worden steeds populairder

Zonnepanelen worden alsmaar populairder. Tot voor kort werden ze bijna alleen in de ruimtevaart gebruikt, maar door de snelle vooruitgang van de techniek en de diverse subsidies die wordt toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen besluiten steeds meer mensen om ook zonnepanelen te plaatsen.

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ze bestaan uit zonnecellen, die zonlicht onderscheppen en in bruikbare elektriciteit omzetten. Die opgewekte elektriciteit kan vervolgens meteen gebruikt worden. Bij een overschot kan er ook aan het stroomnet geleverd worden, dit wordt een netgekoppeld systeem genoemd en wordt in Nederland doorgaans gebruikt. De elektriciteitsmeter loopt in dat geval terug als je in huis minder elektriciteit gebruikt dan de zonnepanelen leveren.

Goed voor het milieu

Een belangrijke reden om zonnepanelen te plaatsen is uiteraard dat het goed is voor het milieu. De Nederlandse overheid tracht ernaar in 2020 20 % van de totale energie te laten opwekken uit duurzame bronnen, waarvan zonne-energie een van de belangrijkste bijdragen zal gaan leveren, aangezien andere duurzame energie zoals windenergie bezwaren oplevert.

Leveren zonnepanelen geld op?

Maar wat voor velen nog het belangrijkst is, is de vraag of ze ook daadwerkelijk rendabel zijn. Panelen van 500Wp (Wattpiek, het maximale vermogen dat een zonnepaneel bij standaardcondities kan leveren) kunnen in Nederland per jaar ongeveer 400 kWh aan elektriciteit opwekken, wat gelijk staat aan een besparing van 95 euro. Factoren als plaatsing, hellingsgraad en oppervlak kunnen echter een grote invloed uitoefenen. Voordat je besluit panelen te plaatsen is het verstandig om precies uit te rekenen wat je persoonlijke terugverdientijd zal zijn.

Plaatsen van zonnepanelen

In principe is het mogelijk om op elk soort dak zonnepanelen te plaatsen. Wat wel in ogenschouw genomen moet worden is de hellingsgraad, die in de optimale situatie 36 graden is. Indien je een plat dak heeft kan een kantelbaar draagconstructie geplaatst worden. Voor zowel de opbrengst als onderhoud is dit voordelig. Bij voldoende helling zullen de panelen bijvoorbeeld veel gemakkelijker schoonspoelen, denk aan vogelpoep of sneeuw.

Een zeer voordelig punt is hoe lang zonnepanelen meegaan. De minimale levensduur van een zonnepaneel is /- 30, waarbij panelen van betere kwaliteit nog veel langer bruikbaar zullen blijven.

Indien je niet overtuigd bent of zonnepanelen voor je de juiste keuze zijn is het raadzaam meer informatie in te winnen over je persoonlijke situatie. In bijna alle gevallen, welke locatie of welk soort woonhuis dan ook, zal het plaatsen van zonnepanelen een verstandige keuze zijn, zowel op het gebied van milieubewustzijn als op het gebied van persoonlijke winst.